fbpx
, ,

GeolinQ


 

Solution Tenants SSD Storage CPU Memory Price per month
Start 1 10 Gb Shared Shared € 395,00
Small Max.3 120 Gb 4 Cores 8 Gb € 975,00
Medium Max.5 480 Gb 4 Cores 8 Gb € 1.850,00
Large Max.10 1.280 Gb 8 Cores 64 Gb € 3.450,00

 

395.003,450.00

1,294.00 for 3 item(s)

Spatial Data Management

Efficiënt ruimtelijke datamanagement toepassingen configureren

GeolinQ is een no-code, web-based, software oplossing om ruimtelijke data op een efficiënte en flexibele manier te verzamelen, integreren en distribueren. Vrijwel elke toepassing variërend van het beheren van data, het doen van inspecties, data warehousing, rapportages, kaart portalen, data aanlevering gevalideerd volgens formele standaarden etc. kan in GeolinQ geconfigureerd worden zonder enige programmering. Gegevens uit verschillende bronnen worden via datamodellen gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor elke geconfigureerde toepassing.

GeolinQ Spatial data management software

Verzameling

Databronnen kunnen worden geconfigureerd voor het importeren van databestanden, het harvesten van gegevens van web- en downloadservices, het verwerken van berichten en het benaderen van gegevens in externe databases. Gegevens kunnen efficiënt worden beheerd en databronnen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen verschillende GeolinQ installaties. Punt-, raster-, vector- en administratieve datasets worden ondersteund.

Integratie

Gegevensmodellen definiëren gegevensstructuren en semantiek van gegevens die in GeolinQ zijn opgeslagen. Datamodellen maken het mogelijk om datasets uit verschillende databronnen te integreren tot nieuwe datasets om zo nieuwe inzichten te verkrijgen. Talrijke functies zoals: Union, View, Dataset Intersection, Contouring etc. zijn beschikbaar om de benodigde integratie voor applicaties te configureren. Standaarden, zoals het INSPIRE datamodel, technisch beschreven in een XSD kunnen worden gebruikt als een doel datamodel zodat datasets gevalideerd kunnen worden aangeleverd volgens de formele standaard. Updates in databronnen zijn direct zichtbaar in gekoppelde datasets in andere datamodellen. Datamodellen kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen GeolinQ installaties.

Distributie

Datasets zijn op verschillende manieren en formaten beschikbaar voor gebruikers. GeolinQ biedt functionaliteit om data te bevragen, te visualiseren en te analyseren. Kaart portalen kunnen worden geconfigureerd waar kaarten en datasets beschikbaar worden gesteld voor specifieke gebruikersgroepen. Map-layers worden gevisualiseerd met behulp van geconfigureerde styling en eindgebruikers kunnen datasets exporteren. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan voor elke portal worden aangepast door het toevoegen van het specifieke kleurenschema en logo van de organisatie. Daarnaast worden datasets gepubliceerd en gedistribueerd via web services, maar kunnen ook worden geëxporteerd naar bestanden voor gebruik in andere systemen.

Tenant architectuur

Een tenant architectuur is de basis van GeolinQ waarbij per tenant uitgebreide mogelijkheden zijn voor gebruikersgroep specifieke autorisaties. Daarnaast is GeolinQ platform onafhankelijk en wordt zowel als cloud oplossing als on-premise oplossing aangeboden. Open standaarden worden gebruikt om naadloos te integreren met oplossingen van derden.

 

Uw gegevens beheren

In bijna alle werkgebieden zoals projectwerk, asset management en onderzoek wordt een grote verscheidenheid aan datatypes gebruikt. De mogelijkheden om gegevens te verkrijgen kunnen extreem variëren van veldwaarnemingen tot het gebruik van LIDAR en satellieten. Dezelfde verscheidenheid komt tot uiting in dataformaten en coördinatenstelsels. Bovendien zijn er een enorme hoeveelheid open gegevensbronnen beschikbaar die potentieel interessant zijn. Normaal gesproken worden de verkregen ruwe gegevens verwerkt tot geïnterpreteerde datasets. Voor efficiënt en betrouwbaar gebruik is het van belang dat de data gemakkelijk te vinden, op te vragen en te gebruiken is door verschillende gebruikersgroepen.

GeolinQ biedt functionaliteit om datamodellen te definiëren voor het verzamelen van metingen en meta data van de verzamelde survey datasets. Feature data, puntenwolken, raster data en administratieve datatypes worden ondersteund. Er is functionaliteit beschikbaar voor het importeren van ASCII-, Shape-, LAS- of GeoTIFF-bestanden en voor het handmatig verzamelen van gegevens. Geometrieën worden geharmoniseerd met het coördinatensysteem van de gegevensbron.

Daarnaast kunnen externe databronnen, beschikbaar als een Web Feature Service (WFS) worden geoogst en kan een bestaande database aan GeolinQ worden gekoppeld.

Alle datasets zijn beschikbaar voor visualisatie en query’s op alle atributen van de datasets op het moment dat ze worden geharvest of gekoppeld.

Authentieke registraties

Op dit moment zijn er 11 authentieke registraties en evenveel registers in Nederland. Overheidsinstanties moeten deze registraties in al hun processen gebruiken. Voorbeelden van authentieke registraties zijn kadastrale gegevens, adressen en vastgoedgegevens en de registraties van de Kamer van Koophandel. Organisaties moeten niet alleen de basisregistraties gebruiken, maar ook de basisregistraties en hun eigen datasets koppelen om hun processen goed te laten verlopen. Daarnaast moeten zowel medewerkers van overheidsinstanties als burgers eenvoudig toegang krijgen tot alle authentieke registraties.

GeolinQ biedt functionaliteit om gegevens uit authentieke registraties te halen en up-to-date te houden. Door de gegevens direct uit de Nationale Registraties te halen en de transactieverwerking van gewijzigde gegevens automatisch te actualiseren. Door de gegevens te valideren aan de technische standaard kan de betrouwbaarheid van de gegevens worden gegarandeerd.

In GeolinQ is elke authentieke registratie een geconfigureerde datasource. Datasource kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor integratie van datasets voor eindgebruikers mogelijk is.  Voor Nederland zijn meerdere configuraties voor authentieke registraties beschikbaar.

De oplossing heeft een toegevoegde waarde voor authentieke registraties en andere standaarden met een technisch model beschikbaar als een XSD. Het parsen van XSD’s om automatisch een datamodel te maken op basis van het technische datamodel van de XSD en configureerbare opties om transacties te verzamelen en te verwerken zijn kernfunctionaliteiten van GeolinQ.

 

Digitale terrein modellen

Lidar, 3D Laserscanners en fotografie worden gebruikt om landgebieden en objecten in kaart te brengen en te monitoren. Deze metingen resulteren in puntenwolken en raster datasets. Een puntenwolk bestaat uit grote hoeveelheden, vaak miljoenen, 3D punten met per punt één of meerdere attributen.

Fotografie en satellieten leveren rasterdatasets. Om de hoeveelheid gegevens te beperken worden puntenwolken soms geresampled tot rasterdatasets. De combinatie van meerdere meetdatasets voor een toepassing is een Digitaal Terrein Model (DTM).

GeolinQ digital terrain models Spatial data management software

Puntwolken en raster datasets zijn eenvoudig te importeren en te beheren in GeolinQ. GeolinQ ondersteunt zowel LAS, ASCII als GeoTiff als import bestandsformaten. Meerdere attributen per punt worden ondersteund. Deze attributen zijn door de gebruiker te configureren en moeten gekoppeld worden aan de attributen van het punt in het invoerbestand. GeolinQ ondersteunt alle EPSG coördinatentransformaties zodat vrijwel elke puntenwolk in elk coördinatensysteem kan worden geïmporteerd.

Voor DTM’s is het nodig om meerdere datasets te combineren tot een enkele dataset met de best beschikbare meetgegevens in een specifiek gebied. Het Seamless Point Surface (SPS) concept in GeolinQ biedt functionaliteit voor het automatisch en flexibel samenstellen van naadloze datamodellen op basis van meerdere puntenwolk en raster datasets. Op basis van de metadata attributen van de datasets kunnen gebruikers prioriteitsregels configureren. Op basis van deze regels wordt de overlap tussen de datasets verwijderd en de romp van de datasets in het SPS bepaald, wat resulteert in de best beschikbare data op elke locatie. Nieuwe geïmporteerde metingen worden automatisch door SPS geïntegreerd op basis van de geconfigureerde selectie- en prioriteitsregels, waardoor een altijd up-to-date DTM wordt gegarandeerd.

Puntwolk-datasets zijn over het algemeen groot en kunnen miljoenen of zelfs een miljard punten bevatten. Efficiënte opslag, indexering, tiling en dynamische gegevenspiramidering worden gebruikt om snelle retrieval en visualisatie op alle schaalniveaus mogelijk te maken.

Integratie van bathymetriegegevens

Dieptemetingen om de zeebodem in kaart te brengen resulteren in bathymetrische gegevens. Bathymetrische gegevens zijn van groot belang voor veel mariene informatieproducten, zoals navigatiekaarten, milieuonderzoek en locatieoptimalisatie voor windturbines, kabels en pijpleidingen. Op zee wordt multi- en single beam sonarapparatuur gebruikt om bathymetrische gegevens te verzamelen. Vanuit de lucht wordt gebruik gemaakt van LIDAR aan boord van vliegtuigen, terwijl satellietsystemen vanuit de ruimte bathymetrische gegevens verzamelen. Uiteindelijk resulteren alle acquisitiemethoden in puntenwolken en rasterdatasets. Elke methode van gegevensverwerving heeft haar voor- en nadelen, zodat in veel gevallen meer methoden worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Dit resulteert in meerdere, elkaar overlappende datasets van een gemeten gebied.  Voor de meeste informatieproducten is het nodig meerdere datasets te gebruiken waarin de beste beschikbare gegevens voor een gebruik van dat gemeten gebied worden gecombineerd.

GeolinQ bathymetry Spatial data management software

GeolinQ biedt functionaliteit voor het configureren van databronnen waar landmeetkundige metingen en metadata van landmetingen worden opgeslagen. Landmeetkundige gegevens in ASCII, LAS en GeoTIFF formaat kunnen worden geïmporteerd. Tijdens het importeren kan de data worden gevalideerd naar het in GeolinQ geconfigureerde datamodel. Aangezien de oplossing volledige EPSG-ondersteuning biedt, worden de gegevens getransformeerd naar het coördinatensysteem van de gegevensbron.  Tijdens het import proces kunnen ook de metadata van de survey worden opgeslagen. Als metadataschema kunnen ISO19115 of andere schema’s worden gebruikt. Alle geïmporteerde gegevens kunnen worden gevisualiseerd met behulp van configureerbare kleurschalen en diepteprofielen. Alle survey datasets kunnen eenvoudig worden opgehaald met behulp van geografische en metadata queries.

Oplossingen voor het verkrijgen van bathymetrische gegevens evolueren snel met opties zoals het verzamelen van meerdere attributen per meting. Omdat GeolinQ datamodellen door eindgebruikers kunnen worden geconfigureerd kunnen aanpassingen en uitbreidingen om gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen, eenvoudig worden geïmplementeerd.

Kabels en leidingen

Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) is een Nederlands standaard datamodel voor de gegevensuitwisseling van graafwerkzaamheden. Het IMKL is gebaseerd op de INSPIRE modellen voor kabels en leidingen. Het IMKL is het resultaat van een Nederlandse wet betreffende de informatie-uitwisseling voor ondergrondse netten (WION). Het doel van de WION is het voorkomen van economische schade als gevolg van graafschade aan water- en gasleidingen of elektriciteits- en telecommunicatiekabels.

GeolinQ cables and pipelines Spatial data management software

Gravers zijn verplicht hun graafactiviteiten te melden bij het Kadaster. Het Kadaster is de Nederlandse instantie die de landelijke registratie van kabels en leidingen beheert. De netbeheerders zijn verplicht om hun netinformatie in een digitaal formaat aan te bieden aan het Kadaster. Netbeheerders leveren hun netwerkinformatie aan het Kadaster aan in een GML-formaat volgens de IMKL-standaard. Het datamodel van de IMKL standaard is volledig beschreven in een XSD dat door het Kadaster wordt gebruikt om de aangeleverde netwerkinformatie van de beheerders te valideren.

Netwerkinformatie over leidingen en kabels is door de netwerkbeheerder meestal in andere formaten (ESRI Shape bestand of AutoCAD) beschikbaar dan het IMKL formaat. Bestaande netwerkinformatie kan worden geïmporteerd en verder worden beheerd in GeolinQ. Het IMKL model wordt in GeolinQ gegenereerd op basis van de XSD die het IMKL model beschrijft. De bestaande netwerkinformatie van de beheerder wordt door views en unions aan het gegenereerde IMKL model gebonden. De netwerkinformatie wordt geëxporteerd als GML op basis van de IMKL XSD en uiteindelijk aangeleverd aan het Kadaster.

GNSS metingen

GNSS ontvangers kunnen locaties tot op de centimeter nauwkeurig meten met behulp van het Global Navigation Satellite System (GNSS). Naast het bekende Amerikaanse GPS omvat het GNSS diverse satelliet plaatsbepalingsnetwerken zoals het Europese Galileo, het Russische GLONASS en het Chinese Beidou.

GNSS ontvangers kunnen via hun interface volledig geïntegreerd worden met GeolinQ. Locatiemetingen kunnen dan direct vanuit GeolinQ in combinatie met een GNSS ontvanger worden uitgevoerd. Na elke meting worden de resultaten opgeslagen in GeolinQ en ontsloten in de kaartportal en services voor verdere verwerking.

Artikelnummer: N/B Categorieën: , ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “GeolinQ”

There are no reviews yet.

Andere suggesties…

SHOPPING CART

close